TĪMEKĻA VIETNES DATU AIZSARDZĪBAS POLITIKA

 

 

I. IEVADS

Šajā politikā ir aprakstīti tās informācijas veidi, kādu Bunge Polska Sp. z o.o., reģistrācijas numurs: PL5562534695 un adrese: Kruszwica, 88-150 Kruszwica, ul. Niepodległości 42, Polija, (turpmāk tekstā saukta “Bunge”, “Uzņēmums”, “mēs,” “mūsu” vai “mums”) ievāks no jums informāciju vai arī kuru jūs sniegsiet, apmeklējot tīmekļa vietnes  www.floriol.lv (turpmāk tekstā saukta “Tīmekļa vietne”), kā arī mūsu prakse attiecībā uz šādas informācijas vākšanu, izmantošanu, uzturēšanu, aizsargāšanu un izpaušanu. Šī politika neattiecas uz informāciju, kuru vācam bezsaistē vai, izmantojot citus līdzekļus, tostarp jebkuru tīmekļa vietni, kuru Uzņēmums vai trešās personas uztur, vai izmantojot lietotni vai saturu (tostarp reklāmu), kas var būt savienota ar vai pieejama no Tīmekļa vietnes.

Uzņēmums ir apņēmies aizsargāt jūsu privātumu. Mēs sniedzam šo politiku nolūkā paskaidrot, kāda veida informāciju mēs vācam, kā arī lai informētu jūs par konkrētu praksi un vadlīnijām, kas aizsargā jūsu personas datu drošību un konfidencialitāti. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo politiku. Ja jebkāds no šīs politikas nosacījumiem jums ir nepieņemams, lūdzu, neizmantojiet Tīmekļa vietni un nesniedziet mums personas datus. Politika var tikt periodiski grozīta (skatiet “Mūsu datu aizsardzības politikas pārskatīšanu”).

 

II. INFORMĀCIJA, KO VĀCAM PAR JUMS, UN, KĀ MĒS TO VĀCAM

Mēs vācam dažāda veida informāciju no un par mūsu Tīmekļa vietnes lietotājiem, kas ietvers informāciju, ko definē kā personas datus (turpmāk tekstā saukti “Personas dati”).

II. 1. Informācija, kuru jūs mums sniedzat

II. 1. 1. Apmeklētāji

Informācija, kuru vācam mūsu Tīmekļa vietnē vai, izmantojot to, ietver:

 • Informāciju, kuru jūs kā apmeklētājs sniedzat, aizpildot anketas mūsu Tīmekļa vietnē. Tas ietver sevī informāciju, kuru sniedzat, parakstoties uz e-brīdinājumiem; kā arī tad, kad mēs apstrādājam un atbildam uz jūsu jautājumiem un pieprasījumiem. Mūsu vāktajos datos ietilpst jūsu vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, valsts, nodarbošanās un ar jūsu jautājumiem un pieprasījumiem saistīta informācija.
 • Informāciju, kuru jūs kā apmeklētājs sniedzat, aizpildot anketas mūsu Tīmekļa vietnē. Šeit ietilpst informācija, kas tiek sniegta, kad parakstāties uz mūsu e-vēstulēm; kad parakstāties uz tīmekļapraidi; kā arī tad, kad mēs apstrādājam un atbildam uz jūsu jautājumiem un pieprasījumiem. Mūsu vāktajos datos ietilpst jūsu vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, valsts, nodarbošanās un ar jūsu jautājumiem un pieprasījumiem saistīta informācija.

 

II. 2. Informāciju, ko mēs par jums vācam

II. 2. 1. Apmeklētāji

Tāpat kā daudzās citās tīmekļa vietnēs, jums pārvietojoties mūsu Tīmekļa vietnē un saskaroties ar to, tiek izmantotas automātiskās datu vākšanas tehnoloģijas nolūkā apkopot noteiktu informāciju par pārlūkošanas darbībām un modeļiem, tostarp:

 • Sīkāku informāciju par jūsu Tīmekļa vietnes apmeklējumiem, tostarp resursiem, kuriem jūs piekļūstat un izmantojat mūsu Tīmekļa vietnē, plūsmas datiem, atrašanās vietas datiem, ierakstiem, valodai, piekļuves datumam un laikam, biežumam un citiem saziņas datiem.
 • Informāciju par jūsu datora un interneta pieslēgumu, ieskaitot jūsu operētājsistēmu, resursdatora domēnu un pārlūkprogrammas veidu.
 • Sīkāku informāciju par atsauces tīmekļa vietnēm (URL).

Automātiski savāktā informācija ir statistikas dati, kas palīdz mums uzlabot mūsu Tīmekļa vietni un sniegt labāku un personalizētāku pakalpojumu, tostarp ļaujot mums:

 • Noteikt tīmekļa vietnes plūsmas modeļus.
 • Uzskaitīt tīmekļa vietnes apmeklējumus.
 • Noteikt plūsmas avotus, lai mēs varētu izmērīt un uzlabot mūsu tīmekļa vietnes veiktspēju.
 • Uzzināt, kuras lapas un saturs visvairāk un vismazāk populāri.
 • Novērot vietnes meklēšanas modeļus, lai nodrošinātu intuitīvākas navigācijas norādes.
 • Noteikt lietotāju apmeklējumu biežumu un laiku starp tiem.

Automātiski savāktā informācija ir statistikas dati, kas palīdz mums uzlabot mūsu Tīmekļa vietni un sniegt labāku un personalizētāku pakalpojumu, tostarp ļaujot mums:

 • Noteikt tīmekļa vietnes plūsmas modeļus.
 • Noteikt plūsmas avotus, lai mēs varētu izmērīt un uzlabot mūsu tīmekļa vietnes veiktspēju.

 

II. 3. Šajā tīmekļa vietnē izmantotās sīkdatnes.

Mūsu Tīmekļa vietnē tiek izmantotas vienas sesijas (īslaicīgās) un vairāku sesiju (pastāvīgās) sīkdatnes. Īslaicīgās sīkdatnes pastāv tikai tik ilgi, kamēr jūsu tīmekļa pārlūkprogramma ir atvērta un tiek izmantota tehniskiem mērķiem, piemēram, labākai navigācijai mūsu Tīmekļa vietnē. Tiklīdz jūs aizverat pārlūkprogrammu, sīkdatnes pazūd. Pastāvīgās sīkdatnes tiek uzglabātas jūsu datorā ilgāku laika periodu, un tās izmanto, lai izsekotu unikālo lietotāju skaitam mūsu vietnē un informācijai, piemēram, cik reizes lapa ir aplūkota, cik ilgu laiku lietotājs pavada lapā, kā arī citu atbilstošu tīmekļa statistiku.

Sīkdatnes pašas par sevi netiks izmantotas, lai izpaustu jūsu individuālo identitāti. Kad apmeklējat Tīmekļa vietni, šī informācija identificē jūsu pārlūkprogrammu mūsu serveriem. Ja vēlaties atspējot sīkdatņu izmantošanu vai noņemt tās jebkurā laikā no sava datora, jūs varat tās atspējot vai izdzēst, izmantojot pārlūkprogrammu (uzziniet, kā izdzēst sīkdatnes, apmeklējot jūsu pārlūkprogrammas palīdzības sadaļu); tomēr, lai piekļūtu noteiktai informācijai mūsu Tīmekļa vietnē, sīkdatnēm ir jābūt iespējotām.

Saskaņā ar ASV Securities and Exchange Commission noteikumiem mūsu gada pārskatos un pilnvarojuma apliecinājumos sīkdatnes neietilpst.

Turpmāk sniegts detalizēts mūsu Tīmekļa vietnē uzskaitīto pirmās puses sīkdatņu saraksts:

 

PIRMĀS PUSES SĪKDATNES

Sīkdatnes veids

Nosaukums

Nolūks

Ilgums

Sesija (Drupal)

has_js

Nosaka, vai ir iespējots JavaScript, ļaujot Drupal efektīvāk veikt darbības, ar ko uzlabo mūsu lietotāju pieredzi; bez šīs sīkdatnes iestatījuma vietne nedarbosies.

Sesijas beigas; īslaicīga

Google Analytics nolūkā izmērīt lietotāja mijiedarbību vietnē

_gid

Izmanto, lai atšķirtu unikālus lietotājus. Tā glabā un atjaunina unikālo vērtību katrai apmeklētajai lapai. Tā automātiski pazūd pēc 24 stundām

24 stundas; automātiski pazūd

Google – skatīt iepriekš

_ga

Nosaka, kuru domēnu mērīt

Atšķir unikālos lietotājus

Atceras iepriekšējo apmeklējumu skaitu un laiku

Atceras plūsmas avota informāciju

Nosaka sesija sākumu un beigas

Atceras apmeklētāja līmeņa pielāgoto mainīgo vērtību

[piezīme - tā neglabā lietotāja personīgo informāciju; tā pēc nejaušības principa ģenerē unikālā klienta ID jaunam lietotājam; šis ir vienkārši pēc nejaušības principa ģenerēts skaitlis un personīgā informācija netiek glabāta]

Pastāvīgas (2 gadi no iestatīšanas/atjaunināšanas)

Google – skatīt iepriekš

_gat

Izmanto, lai bloķētu pieprasījuma līmeni. Ierobežo datu vākšanu vietnēs ar augstu plūsmas līmeni.

10 minūtes; automātiski izzūd.

 

III. KĀDĒĻ MĒS IZMANTOJAM JŪSU INFORMĀCIJU

Turpmāk sniegta informācija par to, kāpēc mēs apstrādājam jūsu Personas datus, kā arī juridiskais pamats. Mēs apstrādājam jūsu informāciju gadījumos, kad apstrādes pamatā ir:

III. 1. Piekrišana, leģitīmās intereses un saistības pirms līguma slēgšanas

III. 1. 1. Apmeklētāji 

Apstrādes nolūks

Juridiskais pamats

E-brīdinājumu un tiešsaistes tīmekļapraide

Piekrišana

 

Atbildot uz “Sazinieties ar mums” anketām

 

Leģitīmās intereses nodrošināt atbilstošu Uzņēmuma darbību 

 

 

III. 2. Juridiskās saistības

III. 2. 1. Apmeklētāji

Apstrādes nolūks

Juridiskais pamats

Atbilstības juridiskajām saistībām nodrošināšana, regulatīvās izmeklēšanas vai tiesvedība, kā arī nolūkā aizsargāt Uzņēmumu pret kaitējumu, zādzību, juridiskās atbildību, krāpšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai citādi.

 

Juridiskās saistības

 

IV. JŪSU INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA

IV. 1. Apmeklētāji

Mēs bez ierobežojumiem izpaužam apkopotu informāciju par mūsu lietotājiem, kā arī informāciju, kura neidentificē datu subjektu. Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, mēs izpaužam saskaņā ar šo politiku mūsu vāktos vai jūsu iesniegtos Personas datus:

 • Jebkuram mūsu grupas dalībniekam, meitasuzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem.
 • Darbuzņēmējiem, pakalpojumu sniedzējiem un citām trešām personām, kuras mēs izmantojam mūsu uzņēmējdarbības nodrošināšanai vai saistībā ar iepriekš minēto darbību administrēšanu un nodrošinājumu un kam ir saistošas līgumsaistības ievērot personas datus konfidencialitāti un izmantot tos tikai tiem nolūkiem, kādiem mēs tos esam izpauduši (piemēram, datu bāzes mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, izstrādātājiem vai konsultantiem).
 • Pircējam vai citam tiesību pārņēmējam apvienošanās, nodalīšanas, pārstrukturēšanas, reorganizācijas, likvidācijas vai cita uzņēmuma aktīvu vai daļu pārdošanas vai nodošanas gadījumā, neatkarīgi no tā, vai Uzņēmums turpina darbību, vai bankrota, likvidācijas vai tamlīdzīgu procedūru ietvaros, kuros Uzņēmuma rīcībā esošie Personas dati par mūsu vietnes lietotājiem ietilpst nodotajos aktīvos.
 • Ja mums ir pienākums izpaust vai dalīties ar jūsu Personas datiem, lai nodrošinātu atbilstību juridiskām saistībām, vai arī, lai izpildītu vai piemērotu mūsu lietošanas noteikumus vai citu līgumu nosacījumus, tostarp rēķinu izrakstīšanas un piedziņas nolūkos; vai arī nolūkā aizsargāt Uzņēmuma, mūsu klientu un citu personu tiesības, mantu un drošību.
 •  Citiem nolūkiem tikai ar jūsu piekrišanu, ja to prasa piemērojamie tiesību akti.

 

V. PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANA PĀRI ROBEŽĀM

Dati, kurus vācam par jums tiks nosūtīti un glabāti galamērķī, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk tekstā saukta EEZ). To apstrādās arī darbinieki ārpus EEZ, kuri strādā mūsu vai citu struktūru, kuras darbojas mūsu vārdā kā datu apstrādātāji, labā. Šeit ietilpst personāls, kas nodarbojas, cita starpā, ar jūsu pieprasījuma vai pasūtījuma izpildi un atbalsta pakalpojumu sniegšanu.

 

VI. DATU GLABĀŠANA

Ja vien likumā nav noteikts citādi, Uzņēmums arī dzēsīs Personas datus, kas tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem tie tika vākti vai citādi apstrādāti; ja jūs atsaucat savu piekrišanu (ja apstrādes likumība ir balstīta jūsu piekrišanā) un nav cita juridiska pamata datu apstrādei; ja jūs iebilstat pret apstrādi un nav nekādu prioritāru leģitīmu iemeslu apstrādei; ja jūsu Personas dati tikuši apstrādāti nelikumīgi; un gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai izpildītu juridiskās saistības.

Ja esat darba pretendents, jūsu profils automātiski tiks dzēsts pēc trim gadiem, izņemot gadījumus, kad Bunge piedāvā vai plāno Jums piedāvāt darbu.

 

VII. IZVĒLES ATTIECĪBĀ UZ TO, KĀ MĒS IZMANTOJAM UN IZPAUŽAM JŪSU INFORMĀCIJU

Mēs tiecamies sniegt jums izvēli attiecībā uz jūsu mums sniegtajiem Personas datiem. Mēs esam izveidojuši mehānismus, kas ļauj jums šādi kontrolēt jūsu informāciju:

 • Sīkdatņu iestatījumi. Jūs varat iestatīt jūsu pārlūkprogrammu, lai tā noraidītu visas vai noteiktas pārlūkprogrammas sīkdatnes, vai arī, lai brīdinātu jūs par sīkdatņu nosūtīšanu. Ja jūs atspējojat vai noraidāt sīkdatnes, lūdzu, ņemiet vērā, ka noteiktas šīs vietnes daļas kļūs nepieejamas vai arī nedarbosies atbilstoši.

 

VIII. JŪSU TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ JŪSU PERSONAS DATIEM

Atgādinām, ka jūs jebkurā laikā varat īstenot šādas tiesības:

 • Tiesības pieprasīt piekļuvi jūsu Personas datiem, kas ietver tiesības saņemt apstiprinājumu no mums par to, vai tiek apstrādāti jūsu Personas dati, un, ja tā ir, tiesības piekļūt personas datiem un informācijai par to, kā tie tiek apstrādāti.
 • Tiesības uz Jūsu Personas datu labošanu vai dzēšanu, kas ietver tiesības uz nepilnīgu Personas datu aizpildīšanu, tostarp iesniedzot papildu paziņojumu, noteiktas tiesības pieprasīt mums dzēst jūsu Personas datus bez nepamatotas kavēšanās.
 • Tiesības ierobežot jūsu Personas datu apstrādi, kas ietver iespēju ierobežot jūsu Personas datu turpmāku apstrādi noteiktos apstākļos (piemēram, ja jūs apstrīdat Personas datu pareizību, apstrāde ir nelikumīga, jūsu Personas dati vairs nav nepieciešami to apstrādes nolūkiem vai arī citādi esat iebildis pret apstrādi, kas saistīta ar automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu).
 • Tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ja jūsu Personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, ja apstrāde ir nepieciešama, lai veiktu uzdevumu, kas veikts sabiedrības interesēs, vai ja apstrāde ir nepieciešama leģitīmā nolūkā sabiedrības vai trešās personas intereses, izņemot gadījumus, kad mēs varam sniegt pārliecinošus likumīgus iemeslus apstrādei, kas ir svarīgāki par šādām interesēm.
 • Tiesības uz datu pārnesamību, kas ietver noteiktas tiesības nosūtīt jūsu Personas datus citam pārzinim.
 • Ja datu apstrāde ir balstīta jūsu piekrišanā, jūs to varat atsaukt jebkurā brīdī.
 • Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē.

Jebkādus pieprasījumus saistībā ar iepriekšminētajām tiesībām, lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi  [email protected]

 

IX. DATU DROŠĪBA

Mēs esam ieviesuši pasākumus, kas paredzēti, lai aizsargātu jūsu Personas datus no nejaušu nozaudēšanas vai neatļautas piekļuves, izmantošanas, grozīšanas vai izpaušanas.

 

IX. 1. Apmeklētāji

 • Identitātes un piekļuves pārvaldība (IAM),
 • Paroļu rotācija,
 • Piekļuves uzraudzība, izmantojot ierakstu pārvaldību,
 • Draudu pārvaldība un reaģēšana reālā laikā, ieskaitot eskalāciju nepieciešamības gadījumā, un
 • Vadošo ugunsmūra tehnoloģiju un trešo personu DDoS aizsardzības pret ļaunprātīgām darbībām izvietošana.

Turklāt ir izveidota kiberdrošības komiteja, lai nodrošinātu, ka jebkuri kiberdrošības aspekti ir aktualizēti un attīstās tādā pašā ātrumā kā pastāvīgi mainīgais apdraudējums.

 

X. TREŠO PERSONU TĪMEKĻA VIETNES

Mūsu Tīmekļa vietnē var būt saites vai atsauces uz citām mājas lapām, kas ir ārpus mūsu kontroles (piem., Facebook.com/floriol, instagram.com/floriol u.c.). Lūdzu, ņemiet vērā, ka šo politiku nepiemēro šīm tīmekļa vietnēm. Uzņēmums iesaka jums izlasīt jebkādu saistīto vai atsauces tīmekļa vietņu, kuras apmeklējat, privātuma paziņojumus un nosacījumus. Šīs trešo personu tīmekļa vietnes sūta jums savas sīkdatnes un izsekošanas ierīces, reģistrē jūsu IP adresi un citādi vāc datus vai pieprasa Personas datu iesniegšanu. Uzņēmums nekontrolē un nav atbildīgs par trešo personu darbībām saistībā ar to tīmekļa vietnēm un rīcību ar jūsu Personas datiem. Lūdzu, esiet piesardzīgi un izmantojiet katrā trešās personas tīmekļa vietnē ievietotās datu aizsardzības politikas, lai saņemtu papildu informāciju. 

 

XI. BĒRNI, KURI VĒL NAV SASNIEGUŠI 16 GADU VECUMU

Mūsu Tīmekļa vietne nav paredzēta bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem, un Uzņēmums apzināti nevāc un neizmanto bērnu, kas jaunāki par 16 gadiem, Personas datus. Personām, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, ir aizliegts sniegt jebkādu informāciju Tīmekļa vietnei vai pašā vietnē. Ja mūsu rīcībā nonāks informācija, ka esam vākuši vai saņēmuši bērna, kas jaunāks par 16 gadiem, Personas datus, mēs šo informāciju dzēsīsim. Ja jūs uzskatāt, ka mūsu rīcībā varētu būt informācija, kas iegūta no bērna, kas jaunāks par 16 gadiem, vai par šādu bērnu, lūdzu, rakstiet uz [email protected] .

 

XII. MŪSU DATU AIZSARDZĪBAS POLITIKAS PĀRSKATĪŠANA

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā grozīt šo politiku. Jebkādi mūsu veiktie grozījumi tiks publicēti šajā lapā. Ja mēs veiksim būtiskas izmaiņas jūsu Personas datu apstrādē, mēs jūs informēsim, izmantojot paziņojumu Tīmekļa vietnes mājas lapā vai atsevišķu reklāmlogu, kas saistīts ar šīs Tīmekļa vietnes Datu aizsardzības politiku. Šīs politikas pēdējās pārskatīšanas datums ir norādīts šīs lapas augšpusē.

 

XIII. DATU PĀRZINIS UN KONTAKTINFORMĀCIJA

Šīs tīmekļa vietnes nolūkiem datu pārzinis ir Bunge Polska Sp. z o.o., reģistrācijas numurs: PL5562534695 un juridiskā adrese: Kruszwica, 88-150 Kruszwica, ul. Niepodległości 42, Polija

Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas saistībā ar šo politiku un mūsu privātuma praksi, lūdzu, rakstiet mums uz [email protected]